Guest : Yuya KOYAMA / Saki MURATA / Naoki NOMOTO / Takafumi SAKANAKA / Karin KATO / Manami SEKI / Masayuki OKU / Hibiki MIYAZAWA / Yutaro HASHIBA / Ayaka URA / Kohei SEKIGAWA / Taiga OKAMOTO / Tomohiro MIYAKAWA / Natsumi OIKAWA / Hiroaki YOSHIDA

Sunday December 3, 2017
3:00pm - 7:00pm
General Admission: ¥1,000(one drink)