Live Art Tsukiiti session | [Kishii’s play: some presentations. #5]
Shuhei OHKAWARA / Hiroko ENOMOTO / Yuta HAGIWARA / Yoko WASHIO / NIJYUNIKAI /
MC : Tomoko SATO ( Artist, Comp )
Manga: Arata IMAI

Saturday, January 21, 2017 7:00 pm ~ 21:00 pm
Sunday, January 22, 2017 7:00 pm ~ 21:00 pm
Reservation: ¥2000 The day: ¥2500


Pocket