night005

Guest:Spangle(Syoko KOMORI,Yuko SUZUKI,Tatsuo MAJIMA),Toshimitsu NAKAGAWA
Installation: Naomi FUJIKAWA

2009.10.31
Start:18:00
Ticket:Free

Pocket