night005


Guest:Spangle(Syoko KOMORI,Yuko SUZUKI,Tatsuo MAJIMA),Toshimitsu NAKAGAWA
Installation: Naomi FUJIKAWA


2009.10.31
Start:18:00
Ticket:Free


Share on Facebook

Related posts: